Aktualności

Chorwacka przygoda!

W piątek (26.05.) 12 uczniów Szkoły Podstawowej we Włodarach wraz z opiekunem Moniką Brzozowską wyjechało na Zieloną Szkołę do Chorwacji. Celem wyjazdu było m.in. upowszechnianie aktywnego wypoczynku, profilaktyki zdrowotnej, doskonalenia umiejętności życia w grupie, kształcenia postaw proekologicznych oraz poznawanie krajobrazu nadmorskiego. Podczas wyjazdu realizowany był program dydaktyczno-wychowawczy zatwierdzony przez kuratorium oświaty i dyrektora szkoły.

Podczas wycieczek: pieszych, autokarowych oraz wodnych uczniowie poznawali naturalne środowisko, dziedzictwo kulturowe chorwackiej krainy. Zwiedzili m.in. Stolicę Zagrzeb, zabytkowe kościoły na terenie Rjeki, Cirkvenicy i Kraljevicy, odwiedzili piękną wyspę Krk,  poznali historię zwiedzanych miasto oraz najważniejsze zabytki. Podczas wyjazdu dzieci odbyły tok zajęć edukacyjnych z zakresu języka angielskiego, warsztaty biologiczno – chemiczne oraz zajęcia plastyczno – techniczne. Każdy dzień spędzali aktywnie, nawet podczas wypoczynku na plaży, dzieci poznawały nadmorską florę i faunę, szukali morskich zwierząt i mogli obserwować je w naturalnym środowisku.

Dzieci każdego dnia doświadczały jak ważnym elementem życia jest ochrona środowiska naturalnego. Uczniowie nauczyli się współpracować ze sobą, podejmować różne wspólne działania: codzienna aktywność podczas zajęć, utrzymywanie czystości i higieny w pokojach, wzajemna pomoc i asekuracja przy ćwiczeniach czy pływaniu w morzu. Wspierali się podczas zajęć dydaktycznych jak i sportowych, gdy rywalizowali z rówieśnikami z innych szkól przebywających również na Zielonej Szkole. Spacery brzegiem morza w różnych porach dnia były źródłem nie tylko profilaktyki zdrowotnej, ale również źródłem niezapomnianych wrażeń estetycznych.

Każdy wyjazd kształtuje dzieci w różny sposób, uczy samodzielności i odpowiedzialności. Bogactwo wszelkich pozytywnych wrażeń z wyjazdu pozostanie na długo w pamięci uczniów Szkoły Podstawowej we Włodarach.

Monika Brzozowska

Skip to content