Zarazkom się nie damy, bo o siebie dbamy!

Szkolny koordynator programu: Anna Grubiak

Psychologowie i pedagodzy zgodnie podkreślają znaczenie pierwszych lat funkcjonowania dziecka dla jego całożyciowego rozwoju. Okres przedszkolny to pierwszy etap kształcenia i intensywny rozwój psychofizyczny dziecka, a także kształtowanie postaw prozdrowotnych i nabywanie umiejętności funkcjonowania w grupie i społeczeństwie. Nie zawsze kilkuletnie dziecko wynosi z domu poprawne doświadczenia dotyczące odżywiania, higieny osobistej czy świadomości własnego zdrowia. W większej grupie rówieśników dzieci bawiąc się, rozmawiając, czy rozwiązując zagadki, pod okiem nauczycieli wyrabiają lub utrwalają podstawowe nawyki higieniczne. Ponadto, dzieci dobrym zachowaniem chcą zwrócić na siebie uwagę nauczycielom i to właśnie jest dobry moment na podjęcie działań w ramach edukacji zdrowotnej, będącej niezbędnym elementem promocji zdrowia. To czas na uświadamianie o tym, jak ważne jest częste mycie rąk, zębów i ogólne dbanie o zdrowy tryb życia, a przede wszystkim zrozumienie czemu to służy.     

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym wynikającym z opisu problemu,  mając również na uwadze dogodne warunki jakie oferują placówki przedszkolne, w Oddziale Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu przygotowano nowy wojewódzki program pt. „Zarazkom się nie damy, bo o siebie dbamy”, który w całości został sfinansowany przez Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora SanitarnegoProgram dedykowany jest dzieciom przedszkolnym w wieku 6 lat – uczęszczającym do „zerówki”.

Zanim dzieci opuszczą swoje przedszkole aby rozpocząć naukę w szkole podstawowej, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, zdobywając wiedzę na temat zapobiegania chorobom zakaźnym i zdrowego stylu życia. Zaproponowana edukacja
w formie wierszyków i rymowanek w przyjemny i twórczy sposób zachęca do dbania
o zdrowie własne i innych.  Ponadto, estetyczne i ciekawe  ilustracje wykonane przez uczennicę szkoły plastycznej kształtują i rozwijają wyobraźnię plastyczną i uczą spostrzegawczości.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego zwracają uwagę, że dzieci w tym wieku mają dużą potrzebę pisania i czytania. W związku z tym, w programie zaplanowano różne ćwiczenia
z zakresu grafomotoryki, w trakcie których dzieci mają okazję do praktycznych ćwiczeń graficznych doskonalących naukę pisania i czytania.

Różnorodne treści ujęte w programie pt. „Zarazkom się nie damy, bo o siebie dbamy” wymagają przeprowadzenia co najmniej 4-5 zajęć edukacyjnych. Zaleca się, aby program był realizowany w drugim półroczu roku przedszkolnego, jako utrwalenie zdobytej wiedzy
i umiejętności podczas nauki w przedszkolnej „zerówce”.  

Tematyka zawarta w programie:

  • wirusy i bakterie chorobotwórcze
  • szczepienia ochronne
  • higiena osobista, ze szczególnym uwzględnieniem technik prawidłowego mycia rąk
  • odżywcze i wartościowe produkty żywieniowe
  • aktywność fizyczna o każdej porze roku
  • grafomotoryka
  • nauka pisania i czytania.

Koordynatorami programu są pracownicy pionu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej PIS województwa opolskiego, natomiast bezpośrednimi realizatorami zajęć w zdeklarowanych placówkach przedszkolnych nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Źródło: Wojewódzki program dla przedszkoli „Zarazkom się nie damy, bo o siebie dbamy” – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Skip to content