Aktualności

"Moc emocji" nas rozpiera!

15 maja uczniowie klas 1-2 wzięli udział w zajęciach z naszym szkolnym pedagogiem Panią Alicją Korzekwą. Pogadanka dotyczyła relacji rówieśniczych w klasie i w szkole, zasad dobrego zachowania wobec kolegów i koleżanek oraz indywidualności każdego dziecka. Uczniowie dowiedzieli się, że skarżenie może być również formą przemocy oraz omawiali sytuacje kiedy należy niezwłocznie udać się po pomoc osoby dorosłej. Na zajęciach wykorzystano program “Moc emocji” zakupiony w ramach rządowego programu “Aktywna tablica”.

Alicja Korzekwa

Skip to content