Programy profilaktyczne

Kliknij poniżej, jeżeli chcesz poczytać o realizowanym “Programie dla szkół”:
Program dla szkol – Informacja dla rodzicow
Program jest ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania.
Celem ogólnym programu jest zapewnienie trwałego zwiększenia poczucia dobrostanu oraz redukcja zagrożenia patologiami i wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności życiowych – wyposażenie dzieci w zasoby osobiste, które pozwolą im w sposób efektywny konfrontować się z wydarzeniami życiowymi, pod postacią elementów inteligencji emocjonalnej i poczucia koherencji, jako globalnej orientacji życiowej.

(źródło: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/program-profilaktyczno-wychowawczy-epsilon,32)

Rekomendowany program dla uczniów szkół podstawowych DEBATA realizowany jest przez Centrum Działań Profilaktycznych. Program realizujemy dzięki wsparciu Burmistrza Korfantowa. 

Skip to content