Pracownicy 2023/2024

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024:

mgr Danuta Babicz – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Kierownik świetlicy szkolnej, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie oraz języka polskiego (również jako dodatkowa naucza języka polskiego dla uczniów wracających z zagranicy)

mgr Danuta Zgajewska – wychowawczyni klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacji komputerowej w klasach I-III, nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

mgr Beata Urzędowska- nauczycielka chemii oraz nauczycielka prowadząca dodatkowe zajęcia z matematyki dla klasy 7 i 8 (przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty)

mgr Marcin Konarski- nauczyciel biologii, przyrody oraz wychowania fizycznego. Opiekun szkolnego sprzętu nagłośnieniowego

mgr inż. Małgorzata Wilk- wychowawczyni klasy VI, nauczycielka języka angielskiego, opiekun Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024

mgr Agnieszka Synowiec- nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Paweł Grzeszczuk- nauczyciel informatyki w klasach 4-8

mgr Bożena Porąbka- nauczycielka języka polskiego w klasach: 6,7 i 8. Opiekun szkolnej biblioteki oraz programu EduNect

Ks. Tadeusz Młot- szkolny katecheta

mgr Joanna Woźny- katechetka w Przedszkolu

mgr Melita Cichoń- wychowawczyni klasy V, nauczycielka języka niemieckiego jako drugiego języka nowożytnego, nauczycielka języka mniejszości narodowej-niemieckiego, własnej historii i kultury

mgr inż. Maria Kubaszewska- wychowawczyni klasy VIII, nauczycielka matematyki

mgr Agnieszka Syposz- wychowawczyni klasy VI, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel wspomagający, opiekun szkolnego koła wolontariatu, wychowawca świetlicowy

mgr Magdalena Józefiak- nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni młodszej grupy przedszkolnej, nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu

Zuzanna Szul- nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni starszej grupy przedszkolnej

mgr inż. Weronika Żurańska- wychowawczyni klasy III, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, edukacji muzycznej i plastycznej w klasach I-III, języka mniejszości narodowej-niemieckiego w klasie I, nauczycielka muzyki, plastyki i techniki w klasach 4-8. Nauczycielka prowadząca zajęcia dwujęzycznie: w języku polskim i języku mniejszości narodowej-niemieckim

mgr Teresa Michel- nauczycielka fizyki

mgr Agnieszka Jagieło- nauczycielka doradztwa zawodowego

mgr Małgorzata Sadowska- nauczyciel wspomagający, nauczyciel kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej

mgr Monika Brzozowska- wychowawczyni klasy VII, nauczyciel wspomagający, nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekun Pocztu Sztandarowego

mgr Alicja Korzekwa- wychowawczyni klasy II, szkolny pedagog, pedagog specjalny, wychowawca świetlicowy

mgr Leszek Kraska- nauczyciel geografii

mgr Elżbieta Buczkowska- nauczycielka historii. Nauczycielka prowadząca zajęcia dwujęzycznie: w języku polskim i języku mniejszości narodowej-niemieckim

mgr Agnieszka Grabińska-Szczepko- nauczycielka języka polskiego w klasie IV i V, logopeda szkolny i przedszkolny

Agnieszka Kulpa- wychowawca świetlicowy

Skip to content