Organizacja pracy przedszkola 2023/2024

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

4 września 2023 roku- rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1 listopada 2023 roku- Wszystkich Świętych, dzień wolny

23-31 grudnia 2023roku – zimowa przerwa świąteczna; Przedszkole nieczynne

15-28 stycznia- ferie zimowe-  praca Przedszkola będzie zorganizowana na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców (opieka obejmuje 5 godzin od 8:00 do 15:00).

28 marca- 2 kwietnia 2024 -wiosenna przerwa świąteczna;

2 maja 2024 roku– dzień wolny, Przedszkole nieczynne

20 czerwca 2024 roku– zakończenie oddziału zerowego

21 czerwca- 31 lipca 2024 roku– praca Przedszkola będzie zorganizowana na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców (opieka obejmuje 5 godzin od 8:00 do 15:00).

  • 31 sierpnia 2024 roku– przerwa wakacyjna w pracy Przedszkola, niezbędna na:
  • remonty i modernizacje budynku oraz prace konserwatorskie,
  • prace porządkowe wewnątrz budynku oraz na podwórku przedszkolnym,
  • wykorzystanie urlopu przez pracowników pedagogicznych,
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  • porządkowanie inwentarza w salach
  • uporządkowanie dokumentacji pedagogicznej.
  • Prawo dziecka do odpoczynku wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka
Skip to content