Organizacja 2021/2022

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022:

24 maja- egzamin z języka polskiego

25 maja- egzamin z matematyki

26 maja- egzamin z języka obcego nowożytnego

Termin dodatkowy: 13-15 czerwca 2022 roku

Dni wolne w roku szkolnym 2021/2022:

12 listopada 2021 roku (piątek po Narodowym Święcie Niepodległości)

7 stycznia 2022 roku (piątek po święcie Trzech Króli)

2 maja 2022 roku – Święto Flagi

23 maja 2022 roku (poniedziałek przed egzaminem ósmoklasisty)

17 czerwca 2022 roku (piątek po Bożym Ciele)

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2021/2022

Nazwa uroczystości

Odpowiedzialni

Termin realizacji

 

 

Inauguracja roku szkolnego

 

Gazetka zwiastun-Magdalena Kmiecik

1 września 2021 roku

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

Pasowanie uczniów kl. I

Weronika Żurańska

Samorząd Uczniowski

 

14 października 2021 roku

 

Narodowe Święto Niepodległości

Maria Kubaszewska

Agnieszka Syposz

10 listopada 2021 roku

 

 

Andrzejki

 

Wychowawcy klas + Samorząd Uczniowski

30 listopada 2021  roku

 

 

Mikołajki

 

Wychowawcy klas + Samorząd Uczniowski

6 grudnia 2021 roku

 

Jasełka szkolne  i przedszkolne- w zależności od możliwości Jasełka mogą zostać wystawione dwukrotnie- osobno dla szkoły, osobno dla przedszkola

Alicja Korzekwa

Danuta Zgajewska

22 grudnia- w dniu wigilii szkolnej

W styczniu w Kościele- …..stycznia

22 grudnia 2020

 
 

 

Zabawa karnawałowa- choinka szkolna i przedszkolna

 

Wszyscy nauczyciele

2 lutego 2022 roku (w czasie ferii zimowych)

 

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu

Wychowawczynie przedszkola

W styczniu 2022 roku

 

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników Biblioteki

Bożena  Porąbka

Luty 2022

 

 

Walentynki

Samorząd Uczniowski, Samorządy Klasowe

14 lutego 2022 roku

 

Dzień Wiosny

Weronika Żurańska

Monika Brzozowska

21 marzca  2022 roku

 

Wiosenny Konkurs Recytatorski

Alicja Korzekwa

Wychowawcy klas I-III

Marzec 2022 roku

 

Święto Konstytucji 3 Maja

Małgorzata Wilk

Małgorzata Sadowska

4 maja 2022 roku

 

Gminny Konkurs Matematyczny

Danuta Zgajewska

 maj 2022 roku

 

Dzień Sportu Szkolnego z okazji Dnia Dziecka

(szkoła i przedszkole)

Marcin Konarski oraz wszyscy nauczyciele

1 czerwca 2022  roku

lub 4 czerwca 2022 roku (przy okazji Dnia Rodziny)

 

 

Dzień Rodziny

Wszyscy nauczyciele oraz Rada Rodziców

4 czerwca 2022 roku

 

Zakończenie przedszkola

Wychowawczyni starszej grupy przedszkolnej

Anna Grubiak

 

23 czerwca 2022 roku

 

Zakończenie roku szkolnego

Melita Cichoń

24 czerwca 2022 roku

 

Występ na dożynkach wiejskich

Weronika Żurańska,  Danuta Zgajewska, Anna Grubiak, Magdalena Kmiecik, Maria Kubaszewska, Melita Szyroki, Małgorzata Wilk, Agnieszka Syposz,

28 sierpnia 2022 roku

 
Skip to content