III Dzień Rodziny- 16 czerwca 2014 roku

III Dzień Rodziny we Włodarach- 15 czerwca 2014

Już po raz trzeci z rzędu uczniowie naszej Szkoły zaprezentowali program artystyczny dla swoich rodziców, dziadków i babć i dla mieszkańców Włodar i Rynarcic oraz okolicznych miejscowości z okazji III Dnia Rodziny, obchodzonego corocznie w czerwcu.

Jak zwykle bardzo licznie zgromadzonej publiczności  uczniowie z poszczególnych klas prezentowali swoje programy wokalno- taneczne, specjalnie zmontowane na tę szczególną okazję, w których dominowała piosenka i taniec.

Występ tegoroczny był tez szczególny z tego względu, że  pierwszy raz młodzież starsza z naszej szkoły przedstawiła program artystyczny z przeszłości Polski o miejscu i roli Konstytucji 3 Maja.

Ze swoim specjalnym programem wystąpiły też dzieci z przedszkola, które bardzo tłumnie zgromadziły się na Sali, aby podziękować Rodzicom i dziadkom za trud poniesiony na ich rzecz w tym kończącym się roku szkolnym.

Szkoła traktuje te występy bardzo poważnie, przygotowuje się do nich pieczołowicie i bardzo starannie, co zresztą udokumentowali jej uczniowie w minioną niedzielę, aby pokazać zebranym swój , chociaż w części dorobek artystyczny, a tym samym podkreślić też ważną  rolę Szkoły w środowisku, jako czynnika kulturotwórczego i integrującego pokolenia młodych i starszych mieszkańców naszych miejscowości.

Szkoła we Włodarach od 2 lat prowadzona jest przez Stowarzyszenie Edukator w Łomży, jako nowy organ  prowadzący, który aktualnie koordynuje pracę 42 szkół i 2 przedszkoli w pięciu województwach w Polsce, a celem szczególnym tego Stowarzyszenie jest wspieranie i pomoc lokalnym społecznościom w organizowaniu się  i prowadzeniu takich szkół i przedszkoli., inicjując także partnerstwo ludzi oraz instytucji na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych.

W II części spotkania dyrektor Szkoły podsumował osiągnięcia naszych uczniów w różnych konkursach i zawodach sportowych. Wśród naszych uczniów mamy laureatów konkursów: recytatorskiego, konkursu matematycznego klas młodszych i starszych, przyrodniczego, turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego, języka angielskiego i mistrzostw województwa w lekkiej atletyce.

Uczennica Karolina Szelwach jest mistrzynią województwa w pchnięciu kulą szkół wiejskich i wicemistrzynią w tej kategorii wszystkich szkół podstawowych z województwa opolskiego oraz finalistką wojewódzkiego konkursu języka angielskiego dla szkół podstawowych. Wszyscy uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi, które wręczał burmistrz Korfantowa Zdzisław Martyna.

Następnie odbyła się wspólna zabawa dzieci, rodziców i dziadków przy akompaniamencie zespołu Sami Swoi ze Ścinawy Małej., a wieczorem mieszkańcy i goście także bawili się na wspólnej zabawie. Nauczyciele i Rodzice uczniów byli współorganizatorami tej uroczystości i z tego zadania wywiązali się znakomicie.

Wszystkim współorganizatorom, sponsorom i tym ,którzy wyciągnęli pomocną dłoń w imieniu własnym, młodzieży naszej Szkoły i Rady Pedagogicznej serdecznie dziękuję.

Tadeusz Rzepski

Skip to content